FUNDERAR DU PÅ ATT SÄLJA DIN FASTIGHET

Regler och villkor

Vi erbjuder en komplett och personlig service utifrån dina krav och önskemål för att marknadsföra och maximera möjligheterna att sälja din fastighet.

Vår service anpassas efter dina behov och du kan välja ett av följande alternativ:

EXKLUSIV ENSAMRÄTT – Vi rekommenderar detta alternativ till alla våra kunder då det är det alternativ som troligen ger de bästa möjligheterna att sälja din fastighet.

Ensamrätt innebär att endast Marcela Properties har rätt att marknadsföra fastigheten under den period ensamrätten omfattar. Kontakta oss för att få veta mer om fördelarna med att låta Marcela Properties ha exklusiv rätt att sälja din fastighet.

ICKE-EXKLUSIV RÄTT – Som ett alternativ till vad som beskrivits ovan, och om du väljer att samarbeta med flera fastighetsmäklare och att inte ge någon mäklare ensamrätt på din försäljning, kan du välja att samarbeta med oss på icke-exklusiv basis.

KONTRAKTSPERIOD – Giltighetstiden för en förmedlings överenskommelser med Marcela Propeerties är ett standardavtal som omfattar 12 månader. Giltighetstiden kan dock anpassas i förhållande till dina behov.

En överenskommelse kan också brytas av bägge parter om det i förväg har noterats i kontraktet.

Kontakta oss för mer information och för att erhålla ett förslag anpassat till din försäljning.

 

Vår webbplats använder cookies för att förbättra vår service till dig. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.   Policy för cookies