Integritetspolicy och hantering av personlig uppgifter

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi respekterar dina privata data och är angelägna om att skydda dem. I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behöver olika uppgifter och hur dina uppgifter samlas in och används.

Integritetspolicy och hantering av personlig uppgifter

 

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi respekterar dina privata data och är angelägna om att skydda dem. I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behöver olika uppgifter och hur dina uppgifter samlas in och används.

1.De personliga uppgifter vi samlar in

Köpare

När du gör en förfrågan, via telefon eller på något av våra kontor, om information, eller önskar besöka någon fastighet behöver vi följande uppgifter:

-Namn

-Telefon

-E-post

-Önskemål beträffande typ av fastighet, pris, läge, bostadsstandard etcetera

Dessa uppgifter kan vara avgörande för att vi ska kunna ge dig mer fullständiga svar om ett specifikt objekt.

Du kan välja att inte uppge vissa av dessa uppgifter. Men det kan innebära att vi har svårigheter att hantera din förfrågan.

Vi använder uppgifter som prisnivå, typ av fastighet, beskaffenhet och läge för att kunna ge dig service som motsvarar dina önskemål.

Säljare

När du vill lämna ut din fastighet till försäljning hos oss måste du ha ett Real Estate Contract med Marcela Properties. För att kunna upprätta kontraktet samlar vi in personlig information från dig som ägaren av fastigheten samt data och juridiska dokument nödvändiga och obligatoriska för att kunna genomföra ett Real Estate Contract. (För mer information om detta kontakta oss.)

Semesterhyrare

När du gör en förfrågan/reservation på webbplatsen, via telefon eller personligen på något av våra kontor behöver vi följande uppgifter:

-Namn

-Telefonnummer

-E-postadress

-Datum du vill boka och antal personer som ska bo i huset/lägenheten

När du gör en bokning behöver vi signatur och godkännande av bokningsformuläret som inkluderar följande obligatoriska uppgifter:

-Kopior av pass/officiella id-handlingar. (Vi är skyldiga enligt lag att samla in dessa uppgifter för att vidarebefordra dem till SEF – Foreigners and Frontier Service.)

-Adress

-E-postadress

2. Hur vi använder den information vi samlar in

Vi använder personliga data på följande sätt:

  1. För att ge dig information om förändringar i befintliga objekt, nya objekt, service, nyhetsbrev och e-post
  2. För att ge dig speciella erbjudande som kan vara av intresse för dig
  3. I händelse av Real Estate Contract, CPCV, Escritura etctera använder vi data i enlighet med de regler som gäller i Portugal. (För mer information om detta kontakta oss.)

Vi kan försäkra dig om att vi aldrig skickar spam eller information som inte rör fastighetsmarknaden, så du kan räkna med att enbart få relevanta och direkta mejl från oss.

3.Avsluta prenumeration på mejl, nyhetsbrev och erbjudanden

Du kan när som helst begära att bli borttagen från vårt register och avsluta din prenumeration på mejl, nyhetsbrev och erbjudanden. Om du inte längre vill ha information, skicka en begäran om detta till info@marcelaproperties.com

4.Ändra och uppdatera din personliga information

Du kan när som helst begära ändring och/eller uppdatering av din personliga information.

Du kan också begära att få ta del av den information, de uppgifter och data vi har som gäller dig.

Du kan också begära att alla dina uppgifter tas bort. Här gäller dock, i en del fall, lagliga regler som kräver att vi behåller vissa uppgifter under en tidsperiod.

5.Hur vi skyddar din personliga information

För att säkerställa en korrekt hantering av dina personliga uppgifter har vi vidtagit en rad åtgärder och säkerhetsrutiner. Din information är lagrad i ett säkrat och skyddat nätverk tillgängligt endast för ett begränsat antal personer som har specifika behörigheter i syfte att hålla konfidentiell information skyddad.

Alla anställda hos Marcela Properties har fått utbildning i hur säkerhetsskyddad data ska hanteras.

Vi lovar att vi gör allt vi kan för att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt.

6. Vem har tillgång till din information och i vilken omfattning

- Marcela Properties

- Företaget som är ansvarigt för drift och underhåll av vårt Back Office system och hemsidan. Företaget som sköter systemet måste, för att kunna utföra sitt uppdrag, också ha tillgång till innehållet. Men det innebär inte att de inte behörighet att hantera de data som de har tillgång till av tekniska orsaker. Även den tekniska personalen har fått utbildning för detta ändamål.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra och modifiera denna policy på grund av förändringar i lagstiftning eller utvecklingen av internet. Därför förbehåller vi oss rätten att göra sådana förändringar och uppmanar dig att besöka denna del av hemsidan med viss regelbundenhet eftersom sådana förändringar kan påverka dig som besökare av vår hemsida.

8. Kontakt

För frågor kring denna integritetspolicy och frågor som rör vår relation till dig, vår service och våra tjänster eller för att framföra synpunkter kontakta:

Marcela Properties

Address: Rua Dr. Joaquim Tello 3

8600-583 Lagos

Telefon: + 351 282 788 977

E-post: info@marcelaproperties.com

 

Vår webbplats använder cookies för att förbättra vår service till dig. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.   Policy för cookies