FÖRMÅNLIGA SKATTER

FÖRMÅNLIGA SKATTER

De särskilt förmånlig skatterglerna innebär att skatten på vissa inkomstslag, bland annat pensioner från vissa källor, kraftigt reduceras. Skattereglera är riktade till dem som avser att bosätta sig permanent i Portugal vilket förutsätter en minsta årlig vistelse i Portugal.

De särskilt förmånlig skatterglerna innebär att skatten på vissa inkomstslag, bland annat pensioner från vissa källor, kraftigt reduceras.  
 
Skattereglera är riktade till dem som avser att bosätta sig permanent i Portugal vilket förutsätter en minsta årlig vistelse i Portugal. 
 
Kommentar:  För vissa grupper av personer som arbetat eller bott i Sverige kan det vara mycket fördelaktigt att bosätta sig i Portugal. Vid försäljning av företag kan, under vissa förutsättningar, betydande skattelättnader uppnås. Vad gäller pensioninskomster beror det skattemässig utfallet på om ev. pensioner härrör från privat eller offentlig anställning. Det är dock viktigt att framhålla att skattelättnaderna inte automtaiskt följer av att man bosätter sig i Portugal. Kraven för att inte behöva betala skatt i Sverige innebär att man inte får ha väsentlig anknytning till Sverige, detta innebär bl.a. att det  inte är möjligt att ha kvar permanentbostad i Sverige. Det är alltså viktigt att rådfråga både experter om de regler som gäller i Portugal och om de regler som gäller i Sverige om man vill komma i åtnjutande av de lägre skatterna i Portugal.
 
För mer information klicka här
 
Välj bostad här och kontakta oss. Vi ser fram mot att hjälpa dig.
Vår webbplats använder cookies för att förbättra vår service till dig. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.   Policy för cookies