Det är fortfarande möjligt att dra nytta av Golden Visa

Det är fortfarande möjligt att dra nytta av Golden Visa

De nya reglerna för Golden Visa kommer att börja gälla först från och med 1 januari 2022.

Det nya dekretet tillkännagett 12.2.2021 innebär att utländska investerare fortfarande har möjlighet att erhålla permanent uppehållstillstånd via Golden Visa systemet utan några förändringar och med samma krav och miniminivåer som krävdes tidigare.

Vad kommer att ändras:

  1. Investeringar i fastigheter för bostadsändamål

För närvarande är det möjligt att investera i fastigheter i alla områden i Portugal så länge investeringsprocessen är inlämnad före 1 januari 2022.

 

Därefter kommer begränsningar införas som gäller såväl Azorerna och Madeira som övervägande del av urbana centers och kustområden.

 

Syftet med denna förändring är enligt regeringen att ”prioritera utländska investeringar till områden med liten befolkningstäthet, kulturhistoriska miljöer, aktiviteter av stort miljömässigt och socialt värde samt produktiva och jobbskapande investeringar.

 

-Investeringsnivåer

Det blir inga nivåförändringar vad gäller köp av fastigheter eller renoveringsarbete, utan lägsta nivå för köp blir fortfarande 500 000 euro för bostadsändamål och för renoveringar

350 000 euro.

 

  1. Kapitalinvesteringar

                     .

Möjligheten att ansöka om Golden Visa genom kapitalplaceringar förändras till en miniminivå på 1 500 000 euro (f.n. 1 miljon euro) och för de ändamål som lagen anger.

 

Inom samma segment, men för investeringar i forskning oavsett i offentlig eller privat regi, gäller en nivåökning från 350 000 euro till 500 000 euro.

 

När det gälle investering för att skapa ett företag med fem permanenta arbeten eller för att öka aktiekapitalet i ett portugisiskt kommersiellt företag ökar nivån från 350 000 euro till 500 000 euro.

 

Minimiinvesteringen när kapital överförs för att förvärva andelar i investeringsfonder eller riskkapitalfonder ökar nivån från 350 000 euro till 500 000 euro.

 

Varför Golden Visa?

 

Fördelarna är många speciellt därför att det är en enklare och smidigare väg att komma in till och stanna i Portugal. På så sätt kan den som har Golden Visa bosätta sig och investera i landet och också skapa förbindelser med andra länder inom Schengenområdet och slutligen med länder med särskilda avtal med Portugal.

 

Initialt ges auktorisationen för en period på 5 år under vilken krav för dess giltighet måste underhållas med vistelse viss tid i landet under den period auktorisationer gäller. Därefter är det möjligt att förnya auktorisationen i ytterligare 2 år.

 

Oavsett de nya reglerna finns nu en övergångsperiod då det finns möjlighet att fortfarande dra nytta av ett Visa för att stanna i Portugal, och senare om speciella krav är uppfyllda kan det vara möjligt att söka och erhålla portugisiskt medborgarskap och ansöka om permanent uppehållstillstånd.

 

Vår webbplats använder cookies för att förbättra vår service till dig. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.   Policy för cookies