Mer om Golden Visa; programmet för att locka investerare från icke-EU länder till Portugal.

Mer om Golden Visa; programmet för att locka investerare från icke-EU länder till Portugal.

Att investera i Portugal är ett bra val särskilt genom att det ger möjlighet till bosättning i landet.

Så är fallet med Golden Visa, ett portugisiskt program som kan ge permanent uppehållstillstånd i 5 år. Det är en typ av visa som infördes 2012 och som ger möjlighet till uppehållstillstånd för den som investerar i landet. En av de mest vanliga investeringarna är köp av fastigheter.

Nya regler

The Residence Permit for Investment Activity (ARI) genomgick några förändringar 2018. Tidigare måste en individ investera 500 000 euro, nu är det möjligt med en investering i fastigheter från 350 000 euro. För att det ska vara möjligt måste fastigheten vara uppförd för mer än 30 är sedan och ligga i ett område där återställande är möjligt.

Om så inte är fallet är kravet fortfarande 500 000 euro. Bägge värdena kan sänkas med 20 % om fastigheter ligger i ett glest bebyggt område.

Vem kan ansöka

Individer som inte är EU-medborgare och som är engagerade i en investeringsaktivitet. De flesta Golden Visas har utfärdats till kineser och brasilianare. Individer från China är flest ( 4 369) därefter kommer Brasilien (817), Turkiet (363), Sydafrika (311) och Ryssland (279).

Vilka är fördelarna

Det är en väg för att få uppehållstillstånd och senare medborgarskap. Den goda nyheten är att investeraren kan välja att inte bo i Portugal, bara redovisa sitt bidrag och stanna för kortare perioder och efter 5 år söka medborgarskap. När man väl är medborgare kan man och söka medborgarskap för make/maka, barn vilka måste leva upp till de krav som ställs.

Nödvändiga dokument

Pass

Intyg på konto i portugisisk bank

Bevis på avsaknad av kriminell bakgrund

Intyg på ingen rättstvist med portugisiska immigrations- eller andra myndigheter

Investeringsbevis

Födelsebevis/äktenskapsbevis

Golden Visa tidsgränser

Det första uppehållstillståndet gäller för ett år och då måste investeraren stanna i landet under sju dagar. För att erhålla ett andra visa för ytterligare två år måste investeraren stanna i Portugal under 14 dagar. Vid förnyandet av ett tredje visa som gäller för ytterligare två år är det inte nödvändigt för investeraren att vistas i Portugal. Därefter är det möjligt att söka permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Läget hittills

Residence Permit for Investment Activities ökade med 80,6 % i augusti jämfört med motsvarande period förra året. Investeringar i fastigheter genererade 76 miljoner euro till landet och kapitaltransfereringar 6,4 miljoner. Allt tyder på att Golden Visa programmet fortsätter attrahera investeringar de kommande månaderna.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra vår service till dig. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.   Policy för cookies